Friday, June 27, 2014

File Manager အလန္းေလးဗ်ာယူခ်င္ယူပါ

ဘာေကာင္းသလည္းေတာ့မေမးနဲ့သင္လက္ရွိသံုးေနတဲ့ေကာင္ထက္70%ပိုသာေနပါလိမ့္မယ္
လိုခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာယူပါDေနမင္း