Tuesday, July 1, 2014

က်ြန္ေတာ္Dေနမင္းမွေတာင္းပန္ခ်က္

က်ြန္ေတာ့္Dေနမင္းBlogသည္မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွေစာ္ကားျခင္းမရွိသလိုဘယ္ဘာသာကိုမွပုတ္
္ခတ္ျခင္းမရွိပါနည္းပညာမ်ားကိုသာျပန္လည္မ်ွေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္ထို့အတူမ်ွေဝလိုက္ေသာနည္းပညာမ်ားတြင္
ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမွဳ့မ်ားပါဝင္သလိုတျခားBlogဆရာျကီးမ်ားဆီမွတဆင့္ျပန္လည္းမ်ွေဝမွဳ့မ်ားလည္းပါပါသည္
ထိုသို့ျပန္လည္မ်ွေဝျခင္းသည္ထိုဆရာျကီးမ်ားအားေစာ္ကားျခင္းဖ်က္စီးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ
ပညာမ်ွေဝလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ထို့ေျကာင့္က်ြန္ေတာ္Dေနမင္းအားခြင့္လြွတ္ားလည္မွဳ့ျဖင့္မွားတာရွိရင္လည္းျပဳ့ျပင္ေပး
ျကပါရန္အနူးအညြွတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ


Dေနမင္း