Saturday, November 22, 2014

Android ဖုန္းေတြအတြက္ Telenor Myanmar မွထုတ္ေ၀လုိက္တဲ့ Telenor Myanmar Self-Care App


 
 
 Android ဖုန္းေတြအတြက္ Telenor Myanmar မွ Telenor Myanmar Self-Care Application ကုိထုတ္ေ၀လုိက္ပါတယ္။ Telenor Myanmar Self-Care App ကုိအသုံးျပဳျပီးလုပ္ေဆာင္နုိင္မယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့

ဖုန္းေငြလက္က်န္နဲ႕ Data Usage စစ္ေဆးျခင္း

Check your balance & Data Usage

  ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ျခင္း

Telenor ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း Bill လႊဲျခင္း

Telenor Myanmar ရဲ႕ Mobile service မ်ားကုိ ယခု app အတြင္းမွရယူနုိင္ျခင္း

ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕မ်ားရွိ Telenor Myanmar ၏ စတုိးဆုိင္တည္ေနရာမ်ားကုိရွာေဖြနုိင္ျခင္း

  Telenor Myanmar Call Center သုိ႕ယခု app မွတဆင့္တုိက္ရုိက္ဖုန္းေခၚဆုိနုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း စတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္နုိင္ပါတယ္။

Telenor Myanmar Self-Care App ကုိ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳနုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားတာကုိလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ Android ဖုန္းေတြအတြက္ Telenor Myanmar မွထုတ္ေ၀လုိက္တဲ့ Telenor Myanmar Self-Care App ကုိရယူလုိတယ္ဆုိရင္ေတာ့
 ေအာက္က link မွာရယူနိင္ပါတယ္။ 2.61 MB ရွိပါတယ္။
 
 
 
 
 
 
 
 
Dေနမင္း(နည္းပညာ)