Wednesday, December 31, 2014

၂၀၁၅ မွာ ျမန္မာျပည္ အဆိုးထဲက အေကာင္း ျပန္ျဖစ္မယ္ (စံဇာဏီဘို)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ ျပည္ရဲ့ အေန အထားဟာ အေျပာင္း အလဲေတြ ျဖစ္လာၿပီး အဆိုး ထဲက အေကာင္းျပန္ ျဖစ္မယ္လို႔ ျမန္မာ့နကၡတ္ပညာရွင္ စံဇာဏီဘိုက ေဟာကိန္း ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ဖို႔ ရွိၿပီး ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အ
က်ပ္အတည္း ၾကံဳနိုင္တယ္လို႔လည္း သူက ေဟာကိန္း ထုတ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့နကၡတ္ပညာရွင္ စံဇာဏီဘိုကို ဒီဗီြဘီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဆရာတို႔ နကၡပညာအရ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးအေပၚ တြက္ခ်က္ရထားတာေတြ ေျပာျပပါ။

“နံပတ္ ၁ – စစ္ဘက္က အာဏာသိမ္းတာမ်ိဳး မျမင္ပါဘူး၊ နံပတ္ ၂ – ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာ ျမင္
ပါတယ္။ နံပတ္ ၃ – ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအေနအထားေတြမွာ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ နဲ႔ ေဖ
ေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ၾကားမွာ ၁ ႀကိမ္၊ ေမ ၂၀ နဲ႔ ဇြန္ ၂၀ ၾကားမွာ ၁ ႀကိမ္ နည္းနည္းေလး အေႏွာင့္အယွက္
ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈေလးေတြ အနည္းငယ္ ရွိလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးဖိႏွိပ္
မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အတြက္ အဖမ္းအဆီး ရွိႏိုင္တာ သတိထား ရမွာေပါ့။ ေအာက္တိုဘာ ၂၁နဲ႔ ႏို၀င္
ဘာ ၂၀ ၾကားမွာေတာ့ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းၿပီးေတာ့ စီမံမႈအသစ္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဘက္ကို ဦး
တည္တာ ေတြ႔ရတယ္။”

ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာခင္ဗ်။

“ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေျပာင္းအလဲ တစံုတရာ မျမင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္အျမင္မွာ ျပည္
တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုတခုလံုးကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမွာ ေတြ႔ရပါ
တယ္။ တျခားေသာ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္မွာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ၂၀၁၅
ဧၿပီ ၂၁နဲ႔ ေမ ၂၀ အကူးမွာေတာ့ အေျပာင္းလဲ တစံုတရာ ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အမွတ္အသားကို ေတြ႔
ရတယ္။”

အဲဒီ အေျပာင္းအလဲက ဘာပါလဲ။

“အဲဒီ အေျပာင္း အလဲက မူ၀ါဒ ဆိုင္ရာရဲ႕ အေျခခံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျပာင္း အလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဥ
ပေဒသႀကီး တခုလံုးကို ေျပာင္းလဲတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ေၾကညာခ်က္တခု သို႔မဟုတ္
ဥပေဒကဲ့သုိ႔ျပဳေသာ အေျပာင္းအလဲ တစံုတရာကို ျပ႒ာန္းတာမ်ိဳး က်ေနာ္ ျမင္တယ္။”

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆရာတို႔ ပညာအရ ဘယ္လို ျမင္ရလဲ။

“က်ေနာ္တို႔အျမင္အရ သူ႔ရဲ႕ အေျခအေန အေနအထားက အထူးေကာင္းတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေခါင္း
ေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးကို ေတြ႔ရတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေနအထားကို ရ
ရွိမယ့္ ကံၾကမၼာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ တခုကို ရႏိုင္တဲ့ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ကိုလဲ ေတြ႔ရ
တယ္။”

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာခင္ဗ်။

“ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ လမ္းစေလးေတြ ေကာင္းတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ နဲ႔ မတ္ ၂၀ ၾကားမွာ ၁ ႀကိမ္၊ ဧၿပီ ၂၀နဲ႔ ေမ ၂၀ ၾကားမွာ ၁ ႀကိမ္ ဇူလိုင္ ၂၁နဲ႔ ၾသဂုတ္
၂၀ ၾကားမွာ ၁ ႀကိမ္၊ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈေတြကေန တစံုတရာ ရလာမယ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအထိ ရ
နိုင္မယ္။”

၂၀၁၅မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ထူးထူးျခာျခား တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွာ ေတြ႔ရလား၊

“၂၀၁၅မွာ ျမန္မာျပည္တင္ မဟုတ္ဘူး ကမၻာ့မွာပါ အလုပ္ လက္မဲ့ဦးေရ မ်ားလာမယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း
ေတြ ျမင့္တက္ လာမယ္။ အက်ပ္ အတည္း တစံုတရာ ျဖစ္ေပၚ မယ့္ႏွစ္။ ျမန္မာျပည္ မွာလည္း ဒီဂ
ယက္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္နိုင္တယ္။

ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဇာတာကို စစ္လိုက္ေတာ့ သူေဌး သူႂကြယ္ေတြရဲ႕ စီးပြား ယိုယြင္းျခင္း၊
ေအာက္ေျခ လူတန္းစာေတြရဲ႕ စီးပြားယိုယြင္းျခင္း ဒီ ၂ ေနရာမွာ ေတြ႔တယ္။ စီးပြားေရးအေနနဲ႔ စီး
ဆင္းမႈနဲ႔ လည္ပတ္မႈနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈတို႔က ရွိေနမယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေျပာေနတဲ့ကိစၥက အလုပ္လက္မဲ့ျပႆ နာရယ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ျပႆ နာရယ္
တြက္ခ်က္လို႔ ရထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္
ျပည္တြင္းမွာ လက္ရွိလုပ္ေနၾကတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အက်ပ္အတည္း ၾကံဳမယ္။ ဘဏ္လုပ္
ငန္းမွာလည္း အေျခအေနအဆိုးရွိတယ္။”

လူမႈေရးအပိုင္း ႏိုင္ငံမွာျဖစ္တတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးပဋိပကၡ ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။

“စေနၿဂဳႋဟ္ တူရာသီမွာ တည္တာရွိတယ္။ ၾကာသပေတးၿဂႋဳဟ္ ကရကဋ္ရာသီမွာ ေနာက္ျပန္ သြား
ေနတဲ့ အေနအထားေတြရွိေတာ့ အဲ့ဒီအေနအထားေတြအရဆို ကမၻာမွာလည္း အစြန္းေရာက္ေတြ
တဘက္ စြန္းကို သြားေနၾကမယ္။ ျပည္တြင္း မွာလည္း အဲ့ဒီ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒ ေတြကို နည္းနည္း
ေတာ့ အားလံုး က ၀ိုင္းၿပီး ထိန္းဖို႔ လိုပါမယ္။ လူမ်ိဳးေရး ျပသနာ မဟုတ္ဘူး။ အမ်ိဳး သားေရး ျပသ
နာ အထိ က်ယ္ျပန္႔လာ စရာ အေၾကာင္းရွိတယ္။”

အဲ့ဒီေတာ့ ဆရာတို႔ နကတ ပညာအရ ၂၀၁၅ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနကို ျခံဳျပီး ေျပာမယ္ ဆိုရင္
ဘယ္လို ေျပာလို႔ရမလဲ။

“၂၀၁၄ ထက္ ပိုၿပီး သာလာမယ္။ အနာဂတ္အသစ္တခုကို စတင္ၿပီးျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ အေျခတည္
တဲ့ ႏွစ္တခု ျဖစ္မယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ကံဇာတာ ညိႇဳးမွိန္မယ္လို႔ မဆိုလိုဘူး ကံ
ဇာတာ ျမန္မာျပည္က ေကာင္းတယ္ ျပည္သူေတြရဲ့ ကံၾကမၼာကို ပိုၿပီးေတာ့ ေတာက္ေျပာင္ၿငိမ္းခ်မ္း
ေအးခ်မ္းတဲ့ အနာဂတ္တခုကို စဥ္းစား ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ ကံၾကမၼာကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ နွစ္ တခုျဖစ္တယ္။

လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ သဘာ၀က နံပတ္ ၈ ဂဏန္းကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။ ျမန္မာျပည္က နံပတ္ ၄
နဲ႔ စတင္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ၄ ဂဏန္းနဲ႔ ၈ ဂဏန္းတို႔ ပူးတြဲၿပီးေတာ့
စတင္ျဖစ္ တည္ လာတာ။ အခု ၈ ဂဏန္းကို ေရာက္တဲ့ ကာလမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေန အထားဟာ
အေျပာင္း အလဲေတြ ျဖစ္လာၿပီးေတာ့ အဆိုး ထဲက အေကာင္း ျပန္ျဖစ္မယ့္ သေဘာ က်ေနာ္ ေတြ
႔တယ္။”
                                                      Dေနမင္း(နည္းပညာ)