Friday, April 10, 2015

♪ Advanced SystemCare Pro 8.2.0.795 + Crack & Serial ♫


82718442-compressed
မိမိကြန္ျပဴ တာရဲ႕ Speeds ကိုအရင္ကထက္ပိုမို သြက္လက္ျမန္ဆန္ခ်င္တ့ဲ သူေတြအတြက္ ဒီေဆာ့ဝဲလ္ေလး
ကိုေဆာင္ထားလိုက္ပါဗ်ာ။ ဒီေကာင္ေလးကေတာ့ viruses and spyware,malware ေတြကို scanning လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ registry and shortcut fixes,  junk files စသည္တို႔ကို removing လုပ္ေပးႏိုင္ သည့္အျပင္အေကာင္းဆံုး ကြန္ျပဴတာအတြက္ဗိုင္းရပ္ရန္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့  anti-virus and system optimization tool တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သံုးဖူးတ့ဲသူတိုင္းသိၿပီး သားပါ။ အသံုးတည့္မယ့္ Tools ေပါင္း မ်ားစြာ ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ နဲ႕ ေပါ့ပါးျပီးစိတ္ခ်ရတဲ႕ Antivirus ပါ၀င္တယ္ဆိုတာကေတာ့ လူ တိုင္း သိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ Antivirus ကိုလည္းေပါ့ေသးေသး မထင္နဲ႕ေနာ္ BitDefender antivirus technology and IObit anti-malware engine ကိုထည့္သြင္း ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ အျမဲတမ္းသံုးႏိုင္ေအာင္လို႕Crack File နဲ႕ Serial Key ကိုပါထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။


Advanced SystemCare 8 PRO provides an always-on, automated, the all-in-one PC optimization utility, specializes in ONE-Click solutions to detect, clean, repair, speed up and eventually protect PC. To better protect users’ online privacy with Advanced SystemCare 8, “Protect” tab is newly added, which is designed to provide quick access to protect browsing frombeing tracked by automatically cleaning privacy traces once browser closed and detect and resist the attack of malicious plugin/toolbar by Browser Anti-Tracking and Plugin/Toolbar Cleaner in this tab.

Advanced SystemCare 8 is a PC maintenance program that’s incredibly easy to use, the World’s Top System Utility for Superior PC Health! With the novel system technology, Advanced SystemCare empowers you to run your computer faster, more stably and more efficiently than with any other system utilities.

IObit Advanced SystemCare 8 has the New Performance Monitor, that can release memory by one click to smooth PC running within seconds. Toolbox is always offering effective tools, such as new Startup Manager, a 1-click solution to conspicuously diminish system startup time by optimizing unnecessary Startup and Service. In most of old and slow PCs, there might be lots of troubles to slow them down. Equipped with Advanced SystemCare, your PC will stay error-free and smoother than ever.

Advanced SystemCare 8 Key Benefits:
• Keeps your PC running at peak performance. Fully optimizes Windows for ultimate system performance and top Internet speed by unleashing the built-in power of your system, based on how you use your PC and your network configuration. It turns your PC into a business PC, a productive workstation, an entertainment center, a game machine, or a scientific computing PC.
• Defends PC security with extra protection. Detects and analyzes Windows security environment. Scans and removes spyware and adware using up-to-date definition files in order to prevent spyware, hackers and hijackers from installing malicious programs on your computer. Erases and updates your PC’s activity histories.
• One click to solve as many as 10 common PC problems. Advanced SystemCare inherits the ease-of-use from previous versions, with more powerful capabilities. With one click, it scans and repairs ten PC problems and protects your PC from hidden security threats.
• Real-time optimization with ActiveBoost function. ActiveBoost, technology that actively runs in the background intelligently managing system resources in real-time, constantly detects inactive resources and optimizes CPU and RAM usage.
• More than 20 dedicated smart tools for everyday PC maintenance. Advanced SystemCare integrates IObit’s latest Toolbox, with more than 20 dedicated smart tools for everyday PC maintenance as well as advanced needs. The Toolbox feature has tools for system cleaning, optimizing and repairing, tools for security enhancement, and tools for full control over the PC system.
• Cloud technology to keep database up-to-date. The new “Cloud” technology ensures the database is kept updated at all times so that you can benefit from the latest definitions and configurations.
• Boost your PC for working and gaming. You now have two Turbo Boost options, Work Mode and Game Mode. In addition, you can now adjust the configuration of each mode from the main screen.
• Next-generation registry deep clean and optimizer. Safely cleans registry junk, compacts registry bloats and defragments the whole registry for maximum performance. Finds and fixes the registry errors that other utilities miss with “Deep Scan” technology.
• Automatically works in the background. This powerful utility works continuously, automatically and quietly in the background on your PC. You can set the program on a regular schedule or just let it work automatically when your PC is idle.
• New UI technology for quicker start and less resource usage! With the new UI technology, Advanced SystemCare will start up faster using fewer system resources.
• New architecture and re-written source codes for 32bit/64bit system! These improvements will make your PC work more efficiently and steadily, stabilizing even older systems.
• Improved Care module with more powerful clean and optimization functions. The new developments in the “Care” module include features such as “Start-up Optimization”, which will scan and clean your PC much more effectively.
• Powerful hard drive defragmentation. Fast, powerfully and incredibly effective Disk Defrag function to defragment hard drives – up to 10 times faster than other defragmentation tools.
• FREE, Award-winning Customer Support for All Users. 100% free 24×7 Technical Support and community support.

Languages: English, Arabic, Belarusian, Bulgarian, ChineseSimp, ChineseTrad, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Nederlands, Polish, Portuguese (PT-BR), Portuguese (PT-PT), Russian, Serbian (cyrillic), Serbian (latin), Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese.

What’s New:
v8.2
+ Simpler and easier installation process.
+ Software Updater supported updating software automatically.
+ Performance Monitor supported customizing hotkeys for screenshot.
+ Default Programs Tool added support for Reader(win8), Windows Photo View(win8), Xbox Music(win8), Photos(win8), Corel PaintShop Pro, MediaMonkey, Ashampoo Photo, and SumatraPDF.
+ Optimized 1-click optimize in Startup Manager to accelerate system boot time.
+ Optimized the support for 4K screen.
+ Disk Optimization supported correcting drive type manually.
+ Malware Removal supported the clean for Super Fish.
+ Enhanced the privacy sweep for Chrome 41.0, Firefox 37.0, Opera 28.0, PowerArchiver 15.0, Flash Player 17.0, Adobe Air 17.0, Avira Free Antivirus 15.0, WildTangent Games App, CyberLink YouCam 6.0, CyberLink Power2Go 10.0, origin 9.5, etc.
+ Updated and expanded database for Startup Manager, Registry Fix, Privacy Sweep, and Surfing Protection.
+ Updated various translations.
+ Fixed bugs in previous version.

OS : Windows XP, Vista, 7 and 8
 
 
 
 
 
Dေနမင္း(နည္းပညာ)